main_page1

 

Ми надаємо послуги у сфері корпоративного управління акціонерними товариствами.
Зберігач цінних паперів, торговець цінними паперами, випуск, дематеріалізація, проведення загальних зборів, підготовка звітності та інші супроводжуючі напрями.
Майже 20-річний довід роботи дозволяє нам оперативно та вчасно вирішувати проблеми‚ що виникають у емітентів під час здійснення діяльності на фондовому ринку.

 

Шановні емітенти!

З 11.10.2013 р. може виникти ситуація, за якої будь-які Власники значних та контрольних пакетів акцій АТ, які не уклали договір про обслуговування рахунка в цінних паперах, не зможуть приймати рішення на загальних зборах акціонерів. В свою чергу, будь-який акціонер, який такий договір уклав, зможе приймати рішення, в тому числі рішення щодо зміни керівництва.

Зверніть на це увагу! Захистіть свій бізнес, укладіть Договір про обслуговування
рахунка в цінних паперах.

Повідомляємо, що згідно з Законом України «Про депозитарну систему України» (прикінцеві положення):

10. Власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов’язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом (до 11.10.2013) не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Ми пропонуємо відкриття та ведення рахунків у цінних паперах для юридичних та фізичних осіб резидентів та нерезидентів у Зберігача-Торговця ЦП, ТОВ «Бул-Спред».

Голова Правління ПрАТ “МБК” (МБР),
Заступник директора ТОВ “Бул-Спред”
(Зберігач-Торговець ЦП) Черненко Леонід Маркович
Контактні телефони: (044) 544-1-777, (044) 516-85-41
Мобільний: (066) 520-83-00, (063) 978-60-55
E-mail: leombr2@ukr.net