Про "МБК"

головна сторінка

Ми надаємо послуги у сфері корпоративного управління акціонерними товариствами.

Зберігач цінних паперів

, торговець цінними паперами, випуск, дематеріалізація, проведення загальних зборів, підготовка звітності та інші супроводжуючі напрями.
Майже 20-річний довід роботи дозволяє нам оперативно та вчасно вирішувати проблеми‚ що виникають у емітентів під час здійснення діяльності на фондовому ринку.

1.Отримано ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами - брокерська діяльність. 2.Отримано ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами – дилерська діяльність.
Шановні емітенти! З 12.10.2014 р. може виникти ситуація, за якої будь-які Власники значних та контрольних пакетів акцій АТ, які не уклали договір про обслуговування рахунка в цінних паперах, не зможуть приймати рішення на загальних зборах акціонерів. В свою чергу, будь-який акціонер, який такий договір уклав, зможе приймати рішення, в тому числі рішення щодо зміни керівництва.
ЗАТ “МБР” (нині МБК) засноване 18 років тому назад, 2 жовтня 1996 р. Засновники – особи (фахівці), що з 1992 р. працювали у сфері консультування з питань приватизації. Поздоровимо Міжрегіональне бюро консалтингу з днем народження та побажаємо творчих успіхів колективу товариства, який сприяє розвитку ринку цінних паперів в Україні.
Шановні Емітенти, пропонуємо вам ознайомитися із основними змінами у депозитарній системі України, що відбулися останнім часом. Кортока оглядова стаття на цю тему була представлена 15.10.2013 на порталі “ЮРЛИГА”. З метою озброєння актуальною інформацією нижче наводимо фрагмент з матеріалів данної статті. Системний результат такого “реформаційного” процесу знайшов своє втілення у Законі України «Про депозитарну систему України»
Шановні Емітенти! Повідомляємо, що Зберігачі цінних паперів, які мають намір продовжувати депозитарну діяльність після набрання чинності Законом “Про депозитарну систему України”, повинні до 12 жовтня 2013 року отримати ліцензію на провадження діяльності депозитарної установи. Наш головний партнер – ТОВ “БУЛ-СПРЕД” вже має таку ліцензію. Як повідомляє Прес-служба Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Шановні емітенти! З 11.10.2013 р. може виникти ситуація, за якої будь-які Власники значних та контрольних пакетів акцій АТ, які не уклали договір про обслуговування рахунка в цінних паперах, не зможуть приймати рішення на загальних зборах акціонерів. В свою чергу, будь-який акціонер, який такий договір уклав, зможе приймати рішення, в тому числі рішення щодо зміни керівництва.
Нова Послуга МБК: Укладання договору з ПАТ «Національний депозитарій України» (НДУ) та підготовка, подання та супровід відповідних документів для ідентифікації Емітента а також внесення змін до анкети рахунку, переоформлення глобального сертифікату, складення розпоряджень, отримання за дорученням зведеного облікового реєстру, та інших послуг по взаємодії з НДУ.

Послуги зберігача цінних паперів (депозитарна установа)

Зберігачем цінних паперів юридичних та фізичних осіб є товариство-партнер ТОВ “Бул-Спред”, що має всі необхідні ліцензії торговця та зберігача цінних паперів, необхідне обладнання для торгівлі на фодових біржах.
Це дозволяє законно працювати з інвесторами (як резидентами так і неризедентами), Центральним Депозитарієм України – ПАТ Національним депозитарійєм України (який має кореспондентські відносини з іноземними депозитаріями), проводити торгівлю цінними паперами на біржовому (фонова біржа) та позабіржовому ринках.