папкиМи беремо на себе клопоти з обов’язкового публічного звітування підприємств згідно законодавства України.
До списку наших послуг входять:
  • підготовка та реєстрація  річних  звітів емітентів у НКЦПФР та ФР.
  • підготовка та реєстрація  квартальних  звітів емітентів у НКЦПФР та ФР.
  • своєчасне розміщення особливої інформації шляхом публікації у газеті та на сайті загальнодоступної інформаційної бази даних НКЦПФР про ринок цінних паперів.
  • своєчасне розміщення особливої інформації на власній веб-сторінці підприємства, яку Ви можете у нас замовити.
  • трансформація фінансової звітності згідно вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.
  • Проведення аудиту фінансово-господарської діяльності акціонерних товариств (АТ) та товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ).