цінні папери

ПрАТ «МБК» має 20-річний досвід роботи із цінними паперами в Україні. Ми пропонуємо широкий спектр послуг у сфері корпоративного управління акціонерними товариствами (емісія цінних паперів, загальні збори акціонерів, дематеріалізація та багато іншого).

До найважливіших заходів корпоративного управління, які ми супроводжуємо, відносяться:

 • Випуск цінних паперів:

  • увесь необхідний комплекс послуг по приватному та публічному розміщенню акцій;
  • випуск акцій (додаткова емісія акцій);
  • випуск облігацій (додаткова емісія облігацій).
 • Зміна статутного капіталу.
  • збільшення статутного капіталу;
  • зменшення статутного капіталу.
 • Зберігання цінних паперів.
 • Торгівля цінними паперами.
 • Загальні збори акціонерів. Увесь необхідний комплекс послуг з підготовки та проведення загальних зборів акціонерів відповідно до чинного законодавства України.
 • Дематеріалізація акцій. Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» в термін до
  29.10.2010 року всі акціонерні товариства повинні перевести випуск іменних акцій з документарної в бездокументарну форму існування, та укласти договори зі зберігачами цінних паперів про обслуговування. Ми підготуємо та проведемо увесь комплекс дій з переведення випуску акцій у бездокументарну форму (дематеріалізацію акцій).
 • Консолідація пакетів акцій в інтересах замовника. Збільшення частки
  акціонеру в уставному капіталі АТ.
 • Консультації по вирішенню корпоративних конфліків.