Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів: № 3090, Рішення Аудиторської палати України від 26.12.2002р. № 118; термін чинності до 01.11.2017 р.
(термін чинності Свідоцтва продовжено Рішенням АПУ від 01.11.2012 р. № 260/3)
Сертифікат аудитора: Серія А № 005304 від 27.06.2002 р., дійсний до 27.06.2017 р.

Необхідні для аудиторського висновку документи.
Запит аудитора для трансформації.
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів.
Сертифікат якості аудитора.