Зверніть увагу! Договір про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Шановні емітенти!

З 12.10.2014 р. може виникти ситуація, за якої будь-які Власники значних та контрольних пакетів акцій АТ, які не уклали договір про обслуговування рахунка в цінних паперах, не зможуть приймати рішення на загальних зборах акціонерів. В свою чергу, будь-який акціонер, який такий договір уклав, зможе приймати рішення, в тому числі рішення щодо зміни керівництва.

Зверніть на це увагу! Захистіть свій бізнес, укладіть Договір про обслуговування
рахунка в цінних паперах.

 

 

01.10.2014  НКЦПФР: обмеження прав за цінними паперами з 12.10.2014 року поширюються лише на власників, рахунки яких обслуговуються на підставі договору з емітентом

ПАРД/АФП отримали відповідь НКЦПФР (лист від 30.09.2014 року №08/03/18049/НК) на свій запит (лист від 06.08.2014 року №0633, №199-01/14) щодо порядку встановлення обмежень прав за цінними паперами власників з 12.10.2014 року відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» (далі – Закон)

Так, відповідно до пункту 10 розділу VI Закону власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов’язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку протягом одного робочого дня після закінчення строку, зазначеного в абзаці другому цього пункту.

 Враховуючи вищевикладене, з метою правильного розуміння та виконання зазначених норм законодавства, ПАРД та АФП звернулись до НКЦПФР з проханням роз’яснити деякі питання порядку встановлення прав за цінними паперами власників починаючи з 12.10.2014 року, зокрема чи поширюються обмеження прав за цінними паперами, передбачені Законом, на власників, які мають укладені з депозитарною установою договори про відкриття рахунку в цінних паперах, але ці договори не приведені у відповідність до Закону та Рішення НКЦПФР від 06.08.2013 року № 1412.

 У своєму листі НКЦПФР повідомила, що вимога щодо укладення від власного імені договору про обслуговування рахунка в цінних паперах або здійснення переказу прав на цінні папери на свій рахунок, відкритий в іншій депозитарній установі, та відповідно обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, поширюється на тих власників, рахунки яких після набрання чинності Законом обслуговуються на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, укладеного з емітентом.